Đầu VOD V6++ HD

Đầu VOD V6++ HD

Đầu VOD V6++ HD

Làn gió mới của Karaoke VOD năm 2016

Đầu VinaKTV V6++

Đầu VinaKTV V6++

Đầu VinaKTV V6++

Được trang bị hệ thống cân bằng âm thanh IO HIỆN ĐẠI NHẤT, duy nhất chỉ có tại Vina KTV

Đầu Galaxy LD-01 VinaKTV

Đầu Galaxy LD-01 VinaKTV

Đầu Galaxy LD-01 VinaKTV

Đầu karaoke hiện đại ứng dụng hệ thống cân bằng âm thanh IO mới nhất

Tin tức liên quan