VinaKTV
Số 152, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0243.737.3037
Tư vấn mua hàng: 0981.150.152 / 0973.111.266 
facebook: https://www.facebook.com/karaokegiadinhvinaktv/